Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2017

Jan Maršálek:
Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace [781]

Maršálek, Jan. 2017. „Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 781-783

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz