Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2017

Marek Skovajsa:
Sociologie v Rakousku: spletitý příběh s dobrým koncem [765]

Skovajsa, Marek. 2017. „Sociologie v Rakousku: spletitý příběh s dobrým koncem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 765-780

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz