Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2017

Jiří Večerník:
Sršatý sociolog na forbíně. Petr Matějů 22. 7. 1950 – 16. 6. 2017 [617]

Večerník, Jiří. 2017. „Sršatý sociolog na forbíně. Petr Matějů 22. 7. 1950 – 16. 6. 2017.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 617-622

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz