Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2016

Katrin Uba:
Swen Hutter: Protesting Culture and Economics in Western Europe: New Cleavages in Left and Right Politics [1011]

Uba, Katrin. 2016. „Swen Hutter: Protesting Culture and Economics in Western Europe: New Cleavages in Left and Right Politics.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (6): 1011-1013

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz