Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2016

Ryan Finnigan:
Max Haller and Anja Eder: Ethnic Stratification and Economic Inequality around the World: The End of Exploitation and Exclusion? [1000]

Finnigan, Ryan. 2016. „Max Haller and Anja Eder: Ethnic Stratification and Economic Inequality around the World: The End of Exploitation and Exclusion?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (6): 1000-1001

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz