Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2016

české číslo

Obsah čísla

Monotematické číslo „Proměny českého parlamentarismu a stranické politiky po roce 1989“

Vlastimil Havlík, Michal Kubát:
Proměny českého parlamentarismu a stranické politiky po roce 1989 [621]

Stati

Miloš Brunclík, Michal Kubát:
Český demokratický režim po roce 2012: přechod k poloprezidencialismu? [625]

Lukáš Linek, Roman Chytilek, Otto Eibl:
Obrana, akvizice, či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014? [647]

Vít Šimral:
Proměny českého stranického systému ve světle účetních knih politických stran [679]

Petra Svačinová:
Slibem nezarmoutíš? Naplňování socioekonomických legislativních slibů českých vládních stran (2006–2015) [709]

Vzpomínka na Ivo Možného

Petr Mareš:
Ivo Možný (31. 8. 1932 – 10. 9. 2016) [737]

Jaroslav Střítecký:
Zemřel Ivo Možný [741]

Miloš Havelka:
Sociologie jako program: K neakademickému myšlení Ivo Možného [744]

Martin Potůček:
Vzpomínky na Iva [749]

Jubilea

Marek Skovajsa:
K 70. narozeninám Ilji Šrubaře [751]

Zdeněk R. Nešpor:
Sto let od narození zakladatele české demoskopie Čeňka Adamce (19. 11. 1916 – 12. 10. 1997) [754]

Josef Bečvář:
Ke stému výročí narození Čeňka Adamce, spoluzakladatele české demoskopie [758]

Recenze

Markéta Blažejovská:
Daniel Kunštát a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti [761]

Ivan Petrúšek:
Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kolektiv: Internetové volby. Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? [765]

Lada Železná:
Vladimír Krivý (ed.): Ako sa mení slovenská spoločnosť [769]

Lucie Háková:
Tereza Mašková, Vojtěch Ripka: Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989 [772]

Zdeněk R. Nešpor:
Michael Wögerbauer, Pavel Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, I.–II. [776]

Hana Märzová:
Konrad Paul Liessmann: Hodina duchů: praxe nevzdělanosti: polemický spis [778]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz