Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2016

české číslo

Obsah čísla

Stati

Luděk Sýkora, Klára Fiedlerová, Tereza Freidingerová, Andrea Svobodová, Dita Čermáková:
Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši [475]

Lada Železná, Martin Kreidl:
Mobilita mezi zaměstnaností a nezaměstnaností u starších pracovníků v ČR [505]

Arnošt Svoboda:
Sportovní hvězda jako výsledek akumulace sportovního kapitálu [535]

Petr Fučík:
Genderové aspekty rozvodovosti. Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky zaměřené sociologii rodiny? [557]

Nekrolog

Lukáš Novotný:
Sociální a komunikativní konstrukce reality – vzpomínka na Thomase Luckmanna [581]

Recenze

Jan Kozubík:
Martin Koubek: Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007 [591]

Josef Kawulok:
Dan Ryšavý, Daniel Čermák a kol.: Na/O kraji: Kraje a jejich představitelé 2000–2013 [594]

Kateřina Machovcová:
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti [597]

Tereza Čepilová:
Jiří Šubrt: Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema? [601]

Petr Kubala:
Daniel Zamora, Michael C. Behrent (eds.): Foucault and Neoliberalism [604]

Lukáš Dirga:
Kirstin Drenkhahn, Manuela Dudeck, Frieder Dünkel: Long-Term Imprisonment and Human Rights [608]

Anna Durnová:
Helga Nowotny: The Cunning of Uncertainty [610]

Zprávy

Lukáš Dirga:
European Workshop on „Prison Life and the Effects of Imprisonment: Multiple Perspectives on Imprisonment“, Dánsko, Odense, 20.–21. 4. 2016 [615]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz