Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Recenzenti statí rozhodnutých v roce 2015 [1133]

, . 2015. „Reviewers of Articles Decided in 2015.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1133

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz