Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Esther Turnhout, Maud Borie, Alejandro Esguerra:
Alice Vadrot: The Politics of Knowledge and Global Biodiversity [1120]

Turnhout, Esther, Maud Borie, Alejandro Esguerra. 2015. „Alice Vadrot: The Politics of Knowledge and Global Biodiversity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1120-1122

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz