Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Sergiu Delcea:
Kathleen Thelen: Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity [1117]

Delcea, Sergiu. 2015. „Kathleen Thelen: Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1117-1119

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz