Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Hendrik Theine:
Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century [1114]

Theine, Hendrik. 2015. „Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1114-1116

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz