Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Martino Comelli:
Greta Krippner: Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance [1108]

Comelli, Martino. 2015. „Greta Krippner: Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1108-1113

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz