Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Alexandru Moise:
Angus Deaton: The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality [1105]

Moise, Alexandru. 2015. „Angus Deaton: The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 1105-1107

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz