Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2015

Hana Hašková, Marta Vohlídalová:
Editorial: Gender Aspects of the Life Course [899]

Hašková, Hana, Marta Vohlídalová. 2015. „Editorial: Gender Aspects of the Life Course.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 899-902

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz