Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

české číslo

Obsah čísla

Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsa:
Zaostřeno na etnografický výzkum Úvodem k monotematickému číslu „Sociální antropologie v postsocialismu“ [6]

STATI

Chris Hann:
Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě [15]

EMPIRICKÝ VÝZKUM

Juraj Buzalka:
Nacionalizmus, náboženstvo a multikulturalizmus v juhovýchodnom Poľsku [31]

Ben Passmore:
Legitimita, angažovanost a vytváření sociálního kapitálu na českém pracovišti v období pozdní transformace [49]

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló:
Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět [69]

Timothy McCajor Hall:
Formy transakčního sexu mezi muži v Praze (1999–2004) [89]

Raymond June:
Paradoxy profesionalizace protikorupčních aktivistů v České republice [111]

ESEJE

Jaroslav Skupnik:
Světy se zrcadlem. Marginalizace a integrace z hlediska sociopsychologické dynamiky společnosti [133]

SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A NÁRODOPIS: PARTNEŘI, NEBO RIVALOVÉ?

-sč-:
Úvodem [149]

Milena Benovska:
Antropologie a příbuzné disciplíny. Pohled z Bulharska [150]

Aleksandar Bošković:
Mezi etnologií a antropologií: perspektivy z bývalé Jugoslávie [155]

Michał Buchowski:
Několik ponaučení z významu historie v historii středoevropské etnologie [160]

Don Kalb:
Cesta do post-kolonie: proč nás folkloristika nezachrání [166]

Juraj Podoba:
Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo anachronizmus? [175]

David Z. Scheffel:
Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna [183]

Petr Skalník:
Dávám jednoznačně přednost sociální antropologii [187]

Michael Stewart:
Odpověď Chrisi Hannovi [191]

Zdeněk Uherek:
Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí [195]

Katherine Verdery:
„Frangloamerická“ antropologie a východoevropská etnografie: vyhlídky na syntézu [204]

Chris Hann:
Odpověď: nikoli nevýrazný hybrid, ale partnerství, které má říz [209]

RECENZE

Eunice Blavascunas:
Elizabeth C. Dunn: Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor [221]

Roman Džambazovič:
Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village [224]

Haldis Haukanes:
Davide Torsello: Property and Social Change in a Southern Slovakian Village [227]

Josef Kandert:
Petr Lozoviuk: Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě [229]

Zdeněk R. Nešpor:
Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice [232]

Juraj Podoba:
Josef Kandert: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století [235]

Radan Haluzík:
Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An ethnography of NATO membership [238]

Jakub Grygar:
Petr Skalník (ed.): Anthropology of Europe. Teaching and Research [241]

Benjamin Cope:
Sibelan E. S. Forrester, Elena Gapova, Magdalena J. Zaborowska (eds.): Over the Wall / After the Fall: Post-Communist Cultures Through an East-West Gaze [244]

Jaroslav Klepal:
Frances Pine, Deema Kaneff, Haldis Haukanes (eds.): Memory, Politics and Religion. The Past Meets the Present in Europe [249]

Jan Grill:
Davide Torsello, Melinda Pappová (eds.): Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe [252]

Zdeněk Salzmann:
Chris Hann, Mihály Sárkány, Peter Skalník (eds.): Studying Peoples in the People’s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe [255]

ZPRÁVY

Hana Synková:
Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu [259]

Hana Horáková:
Evropa a svět: nové výzvy pro antropologii Evropy. Téma evropské integrace na mezinárodní konferenci EASA 2006 [262]

Michał P. Garapich:
Superdiverzita a antropologie globálního města na začátku 21. století [264]

Jakub Grygar:
Konference Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined [266]

Jiří Musil, Petr Skalník:
Gellnerovské semináře v Praze [270]

MIMO RUBRIKY

Ivo Budil:
Odpověď na příspěvek Davida Z. Scheffela Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna [273]

David Z. Scheffel:
Komentář [274]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz