Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2015

české číslo

Obsah čísla

Stati

Jana Straková, Jaroslava Simonová:
Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují [587]

Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha, Zuzana Pavlasová:
Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska [607]

Simona Weidnerová, Petr Matějů:
Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání [637]

Ján Sopóci, Anna Hrabovská:
Kultúrno-behaviorálna podmienenosť nerovností v oblasti zdravia na Slovensku [667]

Recenzní esej

Jiří Šubrt:
O koncepci, která předznamenala teorii rozšířené mysli, a o jejím významu pro sociálněvědní teorii [697]

Recenze

Pavel Maškarinec:
Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon: Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny [709]

Ondřej Špaček:
Kiril Stanilov, Luděk Sýkora (eds.): Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe [711]

Jiří Šubrt:
Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy (1899–1949) [714]

Adela Kvasničková:
Mathew Arnold: Kultura a anarchie [718]

Jiří Bureš:
Henry Schermer, David Jary: Form and Dialectic in Georg Simmel’s Sociology: A New Interpretation [721]

Zprávy

Magdaléna Gorčíková:
Summer School in Survey Methodology (Letní škola metodologie výzkumu), Barcelona, Španělsko, 7.–11. 7. 2014 [727]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz