Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

české číslo

Obsah čísla

Stati

Miroslav Novák:
Takzvané „sociologické zákony“ Maurice Duvergera: jejich postupné formulování a jejich metodologické aspekty [3]

Michal Parízek, Běla Plechanovová, Madeleine O. Hosli:
Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření [41]

Jaroslav Švelch, Lenka Vochocová:
Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace [65]

Karel Maier, Daniel Franke:
Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011 [89]

Nekrology

Jiří Šubrt:
Ohlédnutí za sociologickým dílem Ulricha Becka [125]

Ondřej Císař:
Politická sociologie a kritická teorie Ulricha Becka [130]

Miroslav Novák:
Maurice Duverger (1917–2014): světově nejcitovanější francouzský politolog, který měl vždy blízko k sociologii [137]

Jubileum

Dušan Janák, Veronika Krná:
Mezi sociologií utopickou, ideologickou a empirickou: ohlédnutí za prof. Josefem Solařem [147]

Recenzní eseje

Ondřej Císař:
Kudy z krize? Komunitarismus proti liberalismu po česku [153]

Jan Jüptner:
Česká otázka: Dejte teologii, co jí patří [163]

Karel B. Müller:
Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici [169]

Recenze

Nikola Králová:
Marcela Linková et al.: Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy [179]

Ondřej Roubal:
Pavel Zahrádka: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum [181]

Lenka Hanovská:
Olga Šmídová-Matoušová: „Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula [185]

Jitka Skálová:
Cecilia Van Hollen: Birth in the Age of AIDS. Women, Reproduction, and HIV/AIDS in India [188]

Tomáš Doseděl:
Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure [190]

Jan Šurkala:
Kristina Stoeckel: The Russian Orthodox Church and Human Rights [192]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz