Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2014

české číslo

Obsah čísla

Editorial

Ondřej Císař, Tereza Stöckelová:
Mezinárodní a veřejně relevantní [641]

Stati

Dušan Janák, Robert Klobucký:
Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik od „sametové revoluce“ do současnosti [645]

Marek Skovajsa:
Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy [671]

Jan Balon:
Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa [713]

Zdeněk R. Nešpor:
Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu [735]

Ohlédnutí šéfredaktorů

Jiří Večerník:
Šéfredaktorem z úleku [753]

Miloš Havelka:
Ediční politika jako boj o moc [756]

Marek Skovajsa:
Místo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review mezi sociologickými časopisy podle bibliometrických indikátorů. Úvaha nepříliš jubilejní [759]

Recenze

Marek Skovajsa:
Michael Voříšek: The Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociology from a Comparative Perspective [779]

Marián Sekerák:
Ľubomír Lupták a kolektiv: Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu [783]

Josef Fišer:
Lukáš Linek, Pat Lyons: Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010 [786]

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Marcela Petrová Kafková: Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí [788]

Martin Janas:
Petra Šanderová: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém [790]

Lucie Kondrátová:
Peter Auer: Jazyková interakce [794]

Miloslav Kučera:
Zygmunt Bauman, David Lyon: Tekutý dohled [797]

Jiří Bureš:
Niklas Luhmann: Realita masmédií [802]

Zprávy

Renáta Sedláková:
Konference „Crossroads in Cultural Studies“, Tampere, Finsko, 1.–4. 7. 2014 [807]

Martin Mejstřík:
Konference „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist“, Praha, 26. 9. 2014 [810]

Miroslav Scheinost:
4. olomoucká sociologická podzimní konference „Česká společnost 25 let po listopadu 1989“, Olomouc, 23.–24. 10. 2014 [812]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz