Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1993

české číslo

Obsah čísla

Jiří Večerník:
Úvodem [147]

Stati

Zsuzsa Ferge:
Sociální změna ve východní Evropě – sociální občanství v nových demokraciích [149]

Georg Vobruba:
Nadnárodní sociální politika v procesu transformace [167]

Jiří Večerník:
Utváření nové sociální regulace v České republice [181]

Zdeněk Konopásek:
O dvojí univerzalitě institucí welfare state (není mix jako mix) [203]

Ze sociologických výzkumů

Pavel Machonin:
K problému sociální identifikace chudých a chudobě se blížících vrstev obyvatelstva ČSFR [225]

Jana Vítečková, Lumír Gatnar:
Využití časového fondu soukromých podnikatelů nulté generace [240]

Recenze

Blanka Řeháková:
Stanley Lieberson: Making It Count. The Improvement of Social Research and Theory [253]

Vladimír Soják:
Johann Kenneth Galbraith: The Culture of Contentment [255]

Jan Sedláček:
Jerzy Szacki: Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia [258]

Zprávy a informace

Jiří Kleibl, Zuzana Dvořáková:
“Kafetéria systém” jako nový způsob individualizovaného poskytování sociálních požitků pracovníkům firem [263]

Marcia Greenberg:
Výzkum nezaměstnanosti ve střední Evropě [267]

Oto Sedláček:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí České republiky [269]

Claire Wallace:
Přechod k čemu? [270]

Jiří Večerník:
Založení Nadace START pro výzkum sociální transformace [272]

Jitka Havlová:
Problémy transformující se ekonomiky [274]

Vladimír Pernica:
Konference “Řízení sociálních procesů a státní a místní správa – ŘSPS ’92” [276]

Michal Illner:
Kolokvium sociologů o sociálních jistotách ve východní a střední Evropě [277]

SPSS

Jan Řehák:
Anotace [279]

Jan Řehák:
Konzultace [280]

Jan Řehák:
Informace [281]

Dokumenty

Jaromír Nečas:
Sociální ústav Československé republiky [283]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz