Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2014

české číslo

Obsah čísla

Stati

Josef Bernard, Tomáš Kostelecký:
Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů [3]

Martin Hájek, Martin Havlík, Jiří Nekvapil:
Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů [29]

Petr Vašát:
„Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších [57]

Lukáš Dirga, Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců [83]

Zdeněk R. Nešpor:
„Šedá zóna“ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie [107]

Recenze

Stanislav Holubec:
Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu [131]

Jiří Dobrylovský:
Markéta Braun Kohlová: Cesty městem [134]

Jiří Woitsch:
Marek Jakoubek: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace [136]

Jiří Zákravský:
Petra Košťálová: Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie [139]

Markéta Vlčková:
Jakub Havlíček: Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku [141]

Zprávy

Klára Čapková, Dušan Janák:
Česko-slovenská sociologická konference „Dvě společnosti – dvě sociologie?“, Olomouc, Česká republika, 17.–19. 10. 2013 [145]

Lucie Vidovićová:
42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013 [148]

Miloš Delín:
XXV ESRS Congress „Rural Resilience and Vulnerability: The Rural as Locus of Solidarity and Conflict in Time of Crisis“, Florencie, Itálie, 29. 7. – 1. 8. 2013 [151]

Dušan Pavlů:
Zygmunt Bauman – doctor honoris causa Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [153]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz