Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2013

české číslo

Obsah čísla

Stati

Tomáš Katrňák, Natalie Simonová, Laura Fónadová:
Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století [491]

Jakub Grygar:
Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí [521]

Kamil Gregor, Vlastimil Havlík:
Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010 [549]

Dušan Janák:
Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost [577]

Martin Nový:
K rekonstrukci „kapitalismu“ u autorů otevřeného marxismu [603]

Rozhovor

Karel Černý:
Rozhovor s Johannem P. Arnasonem [625]

Recenzní eseje

Hana Kubátová:
O paměti holocaustu [645]

Lucie Vidovićová:
Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později [653]

Recenze

Barbora Kubicová:
Kateřina Nedbálková: Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti [657]

Jiří Poslt:
Jan Váně: Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství [659]

Jan Ptáčník:
Dan Ryšavý, Pavel Šaradín: Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě [661]

Zdeněk R. Nešpor:
Jarosław Kilias: Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia [663]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz