Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2012

Michal Pullman:
Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky [819]

Pullman, Michal. 2012. „Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (4): 819

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz