Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2012

Milan Hrubeš:
Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis [814]

Hrubeš, Milan. 2012. „Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (4): 814-818

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz