Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2012

Miloslav Petrusek:
Můj obraz Iva Možného mezi třemi M [794]

Petrusek, Miloslav. 2012. „Můj obraz Iva Možného mezi třemi M .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (4): 794-796

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz