Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2012

Stein Ringen:
Ivo Možný má osmdesát [786]

Ringen, Stein. 2012. „Ivo Možný má osmdesát.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (4): 786-787

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz