Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2012

Zdeněk R. Nešpor:
Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie [610]

Nešpor, Zdeněk R.. 2012. „Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (4): 610-612

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz