Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1969

české číslo

Obsah čísla

Stati

Wolf J.:
Kulturní a sociální antropologie [361]

Slejška D.:
K pojetí kategorie "vedení" v americké sociologii a sociální psychologii [369]

Zieleniewski J.:
Byrokracie jako předmět organizačních výzkumů [376]

Andrle A.:
Modelování výhledové úrovně bydlení a bytového fondu [385]

Král J.:
Několik poznamek k číslu 3/IV 1968 Sociologického časopisu o československé sociologii [393]

Galla K.:
K článku prof. J. Krále [403]

Recenze

Gregor M. - Možný I.:
Vybrané techniky sociologického výzkumu (ed. P. Pergler a kol.) [407]

Večerník J.:
Jean Duvignaud, Introduction a la sociologie [412]

Šulc O.:
Předvidání a společenské vědy (ed. M. Young) [414]

Nakonečný M.:
Krech D. - Crutchfield R. S., Ballachey E. L., Individual in Society [417]

Havlík R.:
Power and Conflict in Organizations (ed. R. L. Kahn - E. Bouldirigová) [418]

Matějovský A.:
P. Bourdier - J. C. Passeron, Dědicové (Vysokoškoláci a kultura) [420]

Dunovský J.:
Josef Langmeier - Zdeněk Matějček, Psychická deprivace v dětství [423]

Langmeierová D.:
Bohdan Kaufman - Miloš Prchlík, Sociologický výzkum ve dvou domovech důchodců [427]

Zprávy a informace

Jirková M. - Sobotka L. M.:
Orientační průzkum některých zájmu vysokoškolaků v prvém období jejich adaptace na vysoké škole [430]

Dubská I.:
Socialismus a demokracie [435]

Lauschmannová M.:
Výzkum úrovně kandidátských disertačních prací z oblasti společenských věd [435]

Sobotka L. M.:
K semináři "Výuka sociologie na lékařských falkultách" [440]

Srb V.:
Dr. František Fajfr zemřel [443]

Mácha K.:
Za dr. Vladimírem Kadlecem [444]

Organizace VII. soclologického kongresu ve Varně v r 1970 (Předběžné informace) [446]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [450]

Anotované práce

Atteslander P. et. al.:
Metody empirického sociálního bádání (Methoden der empirischen Sozialgorschung [452]

Sociológia - nový časopis Sociologického ústavu SAV [452]

Cikánské obyvatelstvo v Československu k 31. 12. 1968 (25. svazek Československé statistiky) [453]

Kohnová J.:
Člověk a lidská práva [453]

Sauvy A.:
Mythologie de notre temps [454]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz