Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1969

české číslo

Obsah čísla

Stati

Lamser V.:
Základy sociologie vědy [249]

George P. M.:
Hodnoty a provádění průzkumů v sociologii [264]

Freiová E.:
Výsledky sociologického výzkumu vysokoškolských studentů, posluchačů 1. ročníku. Část I: Nekteré aspekty vstupu na vysokou školu [267]

Čech, V. - Jukl E.:
"Dělnická otázka" a počátky naší sociologie průmyslového podniku [284]

Huláková M.:
Demokratizace kultury. Přístup k problému [293]

Porket J. L.:
Autorita - moc - vliv [304]

Matějovský A.:
Teorie a strategie sociologického výzkumu studentských hnutí (Mezinárodní "kulatý stůl" o neklidných studentech) [315]

Metodologická rubrika

Katriak M.:
K problému verifikácie empirických faktov v sociologickom vyskume [328]

Lauber J.:
Program pro statistické vyhodnocování sociologických dat [335]

Recenze

Urbánek E.:
Vilfredo Pareto, Sociological Writings [338]

Illner M.:
Adam Podgórecki, Základy sociotechniky [339]

Vodáková A.:
Elisabeth Noellová, Výzkum veřejného mínění [342]

Potužil F.:
Věda a ideologie v sovětské společnosti [343]

Tomášek P.:
Leon D. Epstein, Political Parties in Western Democracies [344]

Langmeierová D.:
Ladislav Růžička, Sebevražednost v Československu z hlediska demografického a sociologického [345]

Zprávy a informace

Hájek M.:
Zpráva o pracovním semináři k metodologické problematice dějin slovenské sociologie [349]

Kadlecová Z.:
K technikám výzkumu rozhlasu a televize v zahraničí [352]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [354]

Anotované práce

Gorz A.:
Zur Strategie der Arbeiterbewegung in Neokapitalisrnus [356]

Inkeles A.:
What is Sociology? [356]

Kladiva J.:
Kultura a politika (1945-1948) [356]

Rude G.:
The Crowd in the French Revolution [357]

Foltova J. R. - Deckova E. S.:
Sociological Framework for Patient Care [358]

Hirsch H.:
August Bebel, sein Leben in Dokurnenten, Reden und Schriften [358]

Rossiter C.:
The American Presidency [358]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz