Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1969

české číslo

Obsah čísla

Stati

Kolář J.:
Struktura profesionálních pozic a rolí v podniku [1]

Staňková O.:
Sociologie, antropologie a medicína [12]

Fink K.:
Společenská problematika znečíštování ovzduší [23]

Veverka M.:
Kritéria S. a E. Glueckových v našem kriminologickém výzkumu [38]

Vidlák M.:
Stupnice společenského rozvrstvení na počátku husitské revoluce [47]

Semecký O.:
Některé metodické zkušenosti z výzkumu společenského významu sportovní činnosti [58]

Köppl L.:
Místa her a pohyb dětí na sídlišti Petřiny [65]

Zeman M.:
Futurologie v přítomnosti [70]

Metodologická rubrika

Vodáková A.:
Zásah výzkumu do zkoumaného systému [74]

Rychtařík K.:
K některým metodologickým otázkám výzkumu volného času [81]

Recenze

Večerník J.:
Images de la culture [88]

Porket J. L.:
Die gegenwartige Situation der Soziologie [90]

Freiová E.:
D. E. Lavin, The Prediction of Academic Performance [91]

Kohn P.:
Člověk a jeho práce (ed. V. A. Jadov, A. G. Zdravomyslov, V. P. Rožin) [92]

Potužil F.:
Masa, třída a byrokracie [96]

Sobotka L.:
Několik informaci o polském sborníku k problematice zaměstnaných žen [97]

Gašparec I.:
Helena Csorba, Szpital-pacjent [101]

Langmeierová D.:
Peter Townsend, The Family Life of Old People [104]

Prchlík M.:
Jeremy Tunstall, Old and Alone. A Sociological Study of Old People [106]

Tejmar J.:
Příspěvek k sociologii velkoprostorové kanceláře [108]

Gottlieb M. - Vidláková O. - Černý M.:
Jiří Musil, Sociologie soudobého města [110]

Zprávy a informace

Porket J. L.:
Od koexistence ke kooperaci [118]

Tejmar J.:
Mezinárodní zasedání Sozialakademie Dortmund [120]

Anotované práce

Jouvenel B. de:
Mariánskolázeňská konference "Člověk a společnost ve vědeckotechnické revoluci. Intelektuální události" [123]

Bělolipeckij, Kuzin, Něgodajev, Rodionov, Stoskova, Čerpněv, Černyšev, Šuchardin:
Sovremennaja naučno-těchničeskaja revolucija. Istoričeskoje issledovanije [124]

Empirische Sozialforshung (Empirický sociální výzkum) [125]

Niezing J.:
Aufgaben und Funktionen der Soziologie [126]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz