Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2007

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [279]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Tomáš Katrňák, Petr Mareš:
Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 [281]

Martin Lux, Petr Sunega:
Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací [305]

František Kalvas, Martin Kreidl:
Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? [333]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Vít Hloušek:
Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace [361]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Petr Soukup, Ladislav Rabušic:
Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti [379]

ESEJE

Zdeněk R. Nešpor:
Před ¾ stoletím… Kvantifikovaný esej o časopisecké produkci české sociologie před nástupem marxismu a dnes [397]

DISKUSE

Marek Skovajsa:
Po tři čtvrtě století, aneb k jedné až příliš spalující kritice současné české sociologie [423]

MEDAILON

Miloslav Petrusek:
Dvojkroky Jeana Baudrillarda (1929–2007). Pokus o tázání místo nekrologu [433]

SYMPOZIUM

Jiří Musil:
Poněkud promarněná příležitost – Marek Loužek o Maxi Weberovi [439]

Miloslav Petrusek:
K recepci díla Maxe Webera ve střední a východní Evropě. Na okraj monografie Marek Loužek: Max Weber. Život a dílo [446]

RECENZE

Lenka Slepičková:
Hana Hašková (ed.), Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová: Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě [456]

Zdeněk R. Nešpor:
Adela Kvasničková: Náboženstvo ako kolektívna pamäť. Prípad Slovenska a Čiech [459]

Dan Ryšavý:
Petra Rakušanová: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? [462]

Marek Ženíšek:
Michal Kubát: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie [464]

Marek Skovajsa:
Radim Marada (ed.): Dilemata občanské společnosti [466]

Jan Balon:
Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné teorie [469]

Miloslav Petrusek:
Chris Barker: Slovník kulturálních studií; Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií Chris Barker: Cultural Studies: Theory and Practice [472]

Michaela Kuzmová:
Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku [475]

ZPRÁVY

Michael Voříšek:
XVI. světový sociologický kongres ISA [478]

Miloslav Petrusek:
Sociální spravedlnost na ruský způsob [480]

I. P. Rjazancev:
Všeruský sociologický kongres [482]

Petr Soukup:
Znovuobnovení sekce metod MČSS [483]

Petr Kaderka:
Etnometodologický workshop [485]

Jana Chaloupková, Jiří Vinopal:
Letní škola Metod a technik ECPR [488]

Natalie Simonová:
První mezinárodní letní škola empirického výzkumu ve vzdělávání v Bambergu [491]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz