Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1968

Macků J.:
Brněnská sociologická škola a její tradice [307]

J., Macků. 1968. „Brněnská sociologická škola a její tradice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (3): 307-315

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz