Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1968

české číslo

Obsah čísla

Stati

Horský V.:
Dějinný kontext Říjnové revoluce (Pokračování) [125]

Fibich J.:
K systémové analýze politickoorganizačního modelu socialismu [146]

Krejčí J.:
Sociologický model revolučního procesu [159]

Berger P. L.:
Sociologická teorie jakožto oblast mezinárodní spolupráce [174]

Dubská I.:
Situace sociologie vědy v Československu [180]

Weiner B.:
Formální a neformální organizace [184]

Porket J. L.:
Postavení sociologie v hospodářských organizacích [192]

Recenze

Illner M.:
M. Král a kolektiv, Věda a řízení společnosti [194]

Alan J.:
Poznámka k dějinám čs. sociologie [197]

Sviták J.:
Werner Georg Haverbeck, Das Ziel der Technik [198]

Večerník J.:
Le partage des bénéfices [200]

Peška Z.:
Poznámky ke knize A Podgóreckého "Sociologie práva" [204]

Potužil F.:
Srovnávací sociologie [207]

Prochovník S.:
Puti likvidaciji těkučesti kadrov v promyšlenností SSSR [207]

Háková L.:
Nová polská práce o zaměstnanosti matek [209]

Kahuda F.:
P. Vodák a kolektiv, Problémy osvojení dětí [211]

Škrabánek P.:
K fylogenezi sebevraždy a z ní vyplývajícím aspektům prevence [214]

Langmeierová D.:
E. A. Suchman, Sociology and the Field of Public Health [216]

Gašparec J.:
R. Escarpit, La révolution du livre [219]

Zprávy a informace

Sedláček J.:
Sociologie - věda nebo šarlatánství? [222]

Fibich J.:
IV. mezinárodní zasedání korčulanské letní školy [227]

Levčík B. - Klein O.:
Futurologický kongres v Oslo [230]

Illner M.:
O jednom modelu evidence společenskovědních výzkumů [232]

Kotačka J.:
Seminář o sociologii bydlení a městských centrech [233]

Dražan K.:
Sociální situace v dnešním světě [236]

Slepička A.:
Venkovské obce a venkovské obyvatelstvo NSR [240]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [244]

Anotované práce

Applied Sociology, Opportunities and Problems [246]

Logiczna teoria nauki. Wybór artikulów [246]

Mitchell G. D.:
Sociology. The Study of Social System [246]

Kierowanie kadrami pracowniczyrni, Wybór tekstów [247]

Problemy osobowošci i motywacji w psychologii amerykanskiej [247]

Jedlewski S.:
Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich. Procesy dezintegracjí osobowošcí mlodziežy i metody ich przezwyciežania [248]

The New Computerized Age [248]

Z dopisů redakci

Kaláb M. - Strmiska Z.:
Odpověď k poznámce Fr. Franty [251]

Štěpánek J.:
Poznámka k článku Martina Marušiaka: Teorie frustrace [251]

Marušiak M.:
Odpověď na poznámku MUDr. J. Štěpánka k teorii frustrace [253]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz