Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1968

české číslo

Obsah čísla

Stati

Horský V.:
Dějinný kontext Říjnové revoluce [1]

Pokorný D.:
K pojetí determinovanostl společenského pohybu (Pokus o formulaci některých přístupů) [18]

Peška Z.:
Teorie rozdělení státních mocí do konce osmnáctého století [29]

Brenner V. - Hrouda M.:
Věda a vysokoškolské vzdělání v prestiži povolání (Pokračování) [43]

Vodák P. - Kalčíková O. - Laubendorfová E.:
Mentální defektivita mládeže jako sociálni a společenský problém [55]

Metodologická rubrika

Kahuda F.:
O jedné metodě zjišťování vlivu sociálního prostředí na osobnost mladého člověka [61]

Adamec C.:
Zkušenost s použitím názorné pomůcky při výcviku tazatelek [76]

Recenze

Macák L.:
A Sirácky, Sociológia, Teória, metódy, problémy [79]

Krbec L.:
Sociologická analýza politických stran [81]

Slávik D.:
Studia socjologiczne č, 3/66 [85]

Gardavský V.:
O NSR sociologicky [88]

Langmeierová D.:
A. Paul Hare, Handbook of Small Group Research [89]

Zprávy a informace

Dubská I.:
Věda a společnost v Evropě [91]

Illner M.:
Sociologie v Holandsku [94]

Hora Š.:
Výsledky opatovskej konferencie o pracovnej náplni sociologa psychologa v priemyselnom závode [97]

Cvrček J.:
Profese sociologa a příprava k ní [99]

Lamser V.:
Profesor Josef Král má 85 let [104]

Prokop D.:
K jubileu prof. J. Krále [104]

Šubrtová A.:
K 75. narozeninám dr. Františka Fajfra [107]

Z domova i ze světa

Z domova... [109]

...i ze světa [109]

Anotované práce

An Introduction to the History of Sociology [112]

Andreski S.:
Elements of Cornparative Sociology [112]

Coleman J. S.:
Introduction to Mathematical Sociology [112]

Handy R.:
Methodology of the Behavioral Sciences, Problems and Controversies [113]

Reykowski J.:
Metodologiczne problemy psychologii wspólczesnej [113]

Birou A.:
Vocabulaire pratique des sciences sociales [114]

Elder A.:
Bildung und Gesellschaft [114]

Wurzbecher G.:
Sozialisation - Enkulturation - Personalisation [114]

Hall M. P.:
The Social Services of Modern England [115]

Šmýd B.:
Sociální služby [115]

Haumont N.:
Les pavillonaires [116]

Musil J. - Kotačka L. - Hrubá K.:
Průmyslové město v názorech jeho obyvatel [116]

Raymond M. G.:
La politique pavillonaire [116]

Raymond H. - Raymond M. G. - Haumont A. - Haumont N.:
L'habitat pavillonaire [116]

Z dopisů redakci

Franta F.:
K článku M. Kalába a Z. Strmisky: K některým otázkám marxistického pojetí sociologické teorie [118]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz