Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1967

české číslo

Obsah čísla

Stati

Machonin P.:
Studie o rozvoji československé sociologie do roku 1980 [389]

Maňák J.:
Početnost a struktura české inteligence v Ietech 1945 až 1946 [398]

Rašek A.:
Měření času (Časový rozpočet důstojníků) [410]

Adorno T. W.:
Teze k sociologii umění [421]

Mácha K.:
Tönniesova koncepce Iidských vztahů [425]

Sobot'ka L.:
Příspěvek k některým problémům sociologie v medicíně [429]

Metodologická rubrika

Linhart J. - Šafář Z.:
Programování třídění a statistických výpočtů pomocí samočinných počítačů [435]

Pergler P.:
Měření souvislosti společenských jevů [444]

Nejezchleb J.:
Poznámky k metodologickým problémům sociometrie [455]

Prochovník Š.:
Ještě k otázce stabilizace hornických brigádníků na Ostravsku [464]

Malík M.:
Učební pomůcka pro sociologické pracovníky [465]

Malík M.:
Mezinárodní sociálně psychologický průzkum laické tvorby filmů [467]

Malík M.:
Miniaturní zvuková filmová kamera' CM/S-16 [468]

Malík M.:
Použití elektronické závěsky při déletrvajících registracích [468]

Recenze

Záhora O.:
Nově a podnětně o vztazích sociologie a historiografie [470]

Král J.:
Nový sociologický francouzský časopis [475]

Porket J. L.:
A. Kaplan, The Conduct of Inquiry - Methodology for Behavioral Science [477]

Kraus J.:
Količestvennyje metody v sociologii [479]

Savage Ch.:
M. Harrington, The Accidental Century [480]

Macků J:
Ke Sborníku "Sociální struktura socialistické společnosti" [484]

Rychtařík K.:
Volný čas se stává fenoménem socialismu [487]

Marušiak M.:
K. Zygulski, Drogi rozwoju kultury masowej [488]

Baumann B.:
Pozoruhodný polský příspěvek k sociologii filmu [490]

Glazar R.:
Sociologie města a bydlení [492]

Šiklová J.:
L. von Eriedenburg et al., Jugend in der modernen Gesellschaft [494]

Potužil F.:
Sociologie války a armády [496]

Macek K.:
Lekarzi przemyslowi [498]

Král J.:
Sorokin o Gurvitchovi [500]

Zprávy a informace

Obrdlíková J.:
Dějiny české a slovenské sociologie [502]

Slejška D.:
Kolokvium o práci v pospolitosti socialistického podniku [503]

Kohout J.:
Zpráva o mezinárodním semináři "Volný čas a rekreace v rozvojových zemích" [504]

Turek M.:
O kvalitě vztahu ve stavebních družstvech [505]

Macháček L.:
Nové tendencie a vzdelanie dievčát [507]

Patočka J. - Strmiska Z.:
Hodnocení ediční činnosti v rámci Vědeckého kolegia filosofie a sociologie CSAV za rok 1966 [507]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [510]

Z domova i ze světa

Z domova... [513]

...i ze světa [513]

Anotované práce

Boudon R.:
L'analyse mathematique des faits sociaux [518]

Dexter L. - White D. M.:
People, Society and Mass Cornmunicatíon [518]

March J. G.:
Handbook of Organizations [518]

Lipscher L.:
K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918-1938 [519]

Sartre J. P.:
Marxismus a existencialismus [519]

Szczepanski J.:
Die biographische Methode [519]

Janda J.:
Mládež, generace, světový názor [520]

Morali-Daninos A.:
Sociologie des relations sexuelles [520]

Sarapata A., etc.:
Socjologiczne problemy przedsiebiolstwa [521]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz