Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1997

české číslo

Obsah čísla

Stati

Klofáč J. - Tlustý V.:
Poznámky ke vztahu politické vědy a sociologie politiky [245]

Kapr J.:
Americká empirická sociologie [257]

Slejška D.:
Tendence k reverzibilitě faktorů začleňování do sociálního systému průmyslového závodu [269]

Porket J. L.:
Podstata společenského řízení [271]

Šilhánová L.:
Průzkum čtenářských zájmů mládeže [285]

Mádrová E.:
Předmanželský výběr partneru (Srovnání polských zkušeností s našimi) [304]

Dubská I.:
Kdo je žena? (Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví) [307]

Teoretické konzultace

Marušiak M.:
Teorie frustrace [316]

Recenze

Loewenstein B.:
Parsonsovy sociologické eseje [322]

Tondl L.:
Dobrov G. M., Obzor problémů o vědě [324]

Řehák M.:
G. J. Kemeny - J. L. Snell, Mathematical Models in the Social Science\ [326]

Battěk R.:
Sociometrie a výzkum malých skupin [327]

Jungmann B.:
K. M. Bolte - D. Kappe - F. Neidhardt, Soziale Schichtung [330]

Šťastná Z. - Slejška D.:
Sovětský sborník o sociologii práce [332]

Macek K:
B. Maroszek, Společenská pouta a delinkvence mládeže [335]

Šiklová J.:
Schmidtchen, Die berragte Nation - über den Einfluss der Meinungsforschung auf die Politik [337]

Osvald V.:
Stanislav Budín, Sedmá velmoc [338]

Maršálková M.:
Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen [340]

Zprávy a informace

Machonin P.:
I. celostátní porada čs. sociologu ve Špindlerově Mlýně [347]

Janoušek J.:
Sociální psychologie na XVIII. mezinárodním psychologickém kongresu v Moskvě [353]

Illner M. - Řehák J.:
Na závěr metodologického semináře [357]

Leschnitzky V.:
K začiatkom priemyselnej sociológie [362]

Tauber J.:
Třikrát za sociologii venkova v roce 1961 [363]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [369]

Z domova i ze světa

Z domova... [371]

...i ze světa [371]

Anotované práce

Cuvillier A.:
Introduction á la sociologie [377]

Harvey J. - Bather L.:
The British Constitution [377]

Draper E.:
Birth Control in the Modem World [378]

Markiewicz W.:
Spoleczeňstwo i socjologia w Niemieckej republice federalnej [378]

Maze J.:
Paris á I'heure du choix [378]

Malassis L.:
Croissance économique, développement rural, sciences et techniques agricoles [379]

Z dopisů redakci

Rychtařík K.:
Volný čas nemá společenský aspekt? (K článku J. Dumazedíera: Volný čas, Sociologický časopis 3/1966) [380]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz