Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2012

české číslo

Obsah čísla

Stati

Martin Hájek, Martin Havlík, Jiří Nekvapil:
Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec [199]

Marek Skovajsa:
Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii [225]

Petr Vašát:
Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších [247]

Karolína Malcová:
Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR [283]

Michaela Bartošová, Petr Pakosta, Petr Fučík:
Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografi ckých dat? [315]

Zdeněk R. Nešpor:
Jan Mertl: sociolog-kolaborant, nebo oběť okolností? [343]

Diskuse

Marek Skovajsa:
Ani kolaborant, ani oběť: Mertl jako sociolog politiky [367]

Dušan Janák:
Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil [374]

Recenze

Petr Krčál:
Jan Keller: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme [381]

Zdeněk R. Nešpor:
Lenka Kalinová: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993 [384]

Libor Benda:
Raymond Boudon: Bída relativismu [386]

Antonín Rašek:
Jan Eichler: Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR [390]

Marta Svobodová:
Jiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) [393]

Jiří Navrátil:
Guy Standing: The Precariat. The New Dangerous Class [395]

Zprávy

Emil Paleček:
Úmrtnost, zdraví a náboženství [401]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz