Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1967

české číslo

Obsah čísla

Stati

Fibich J.:
K disfunkcionálnímu pojetí zdrojů a modelů byrokracie a byrokratismu za kapitalismu [117]

Kohout J.:
Sociologie a marketing [128]

Page B.:
Studentské hnutí v Americe [137]

Krejčí J.:
H. Schelského pojetí skepse a apolitičnosti mladé generace v industriální společností [146]

Metodologická rubrika

Katriak M.:
K problematike prípravnej fázy sociologického výskumu [154]

Fázik A.:
O niektorých metodologických skúsenostiach jedného konkrétneho výskumu (O problematike postojov obyvatelstva k sociologickému výskumu) [164]

Vidlák M.:
Příklad matematického modelování v sociologii a v sociální péči [174]

Recenze

Král J.:
Traité de sociologie (red. G. Gurvitch) [182]

Jungmann B.:
Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft, 1-2 [190]

Loewenstein B.:
H. P. Dreitzel, Rationales Handeln und politische Orientierung. Zur Soziologie des politischen Verhaltens in der wissenschaftIichen Zivilisation [193]

Řehák M.:
W. Strzelewicz, Vorunteil als Bildungsbarriere in der industriellen Gesellschaft [193]

Orlický J.:
Die neue Gesellschaft, číslo 5/1966 [195]

Slejška D.:
Sborník o úloze sociologie a psychologie v hospodářské praxi [196]

Page B.:
J. Musil, Housing Needs and Policy in Great Brrtain [199]

Zprávy a informace

Machonin P. - Strmiska Z.:
VI. světový sociologický kongres v Evianu [201]

Machonin P.:
I. celostátní porada čs. sociologů [213]

Jirková M.:
O sociologické problematice na celostátním semináři "Filosofické problémy medicíny" [216]

Sobotka L.:
Seminář k výzkumu vysokoškolského studenta [219]

Gašparec J.:
Nekrolog za Petrom Gulom [222]

Z domova i ze světa

Z domova... [225]

...i ze světa [225]

Anotované práce

Lalumiere P. - Demichel A.:
Les régimes parlementaires européens [232]

Lutz B. - Weltz F.:
Der zwischenbetriebliche Arbeitswechsel (Zur Sociologie und Sozioekonomie der Berufsmobilität) [232]

Červinka A.:
Práce a volný čas [233]

Švarcová H.:
Populace [233]

Christens H. T.:
Handbook of Marriage and the Family [234]

Man and Civilization. The Family's Search for Survival (Sborník) [234]

Z dopisů redakci

Freiová E.:
K článku L. Dziedzinské a L. Strnada, Příspěvek k sociologii vysokoškolského studentstva [236]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz