Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1967

české číslo

Obsah čísla

Stati

Kaláb M. - Strmiska Z.:
K některým otázkám marxistického pojetí sociologické teorie [1]

Fischer J. L.:
Obecné teoretické a metodologické úvahy z knihy "Krize demokracie [12]

Rašek A. - Rychtařík K.:
Tendence k podceňování množství volného času při subjektivním odhadu [23]

Srb V.:
K dynamice socioprofesionální heterogamie v CSSR [33]

Vasilev R. - Michajlov S.:
Marxistická sociologie v Bulharsku [38]

Porket J. L.:
Teoretický trend v současné americké sociologii [49]

Recenze

Jungmann B.:
Königovy variace na sociologické téma [61]

Kapr J.:
Poznámky k práci Jaroslava Klofáče a Vojtěcha Tlustého "Soudobá sociologie" [64]

Langmeierová D.:
O. Matoušek - J. Růžička, Psychologie práce [68]

Pichňa J.:
Theodor Caplow, Soziologie der Arbeit [70]

Miček M.:
Rensis Likert, New Patterns of Management [73]

Slejška D.:
Americký výzkum sociálních vztahů v neformálních skupinách [76]

Mošner O.:
Právo a spoločnost [79]

Glazar R. - Fink K.:
Bachtold R., Der modeme Wohnungs und Siedlungsbau als soziologisches Problem. Deutung einer empirischen Untersuchung in der Stadt Bern [81]

Baumann B.:
Umělec jako specializovaný společenský myslitel (Teze Leo Lowenthala) [82]

Zprávy a informace

Večerník J.:
Informace o disertacích ze sociologie [86]

Lamser V. - Slejška D.:
Pohyb pracovních sil jako sociologický problém [88]

Háková L.:
Zpráva o koordinační poradě vedoucích pracovišť státního plánu X-1O-5 (Sociologie práce, průmyslu. a podniku) [92]

Freiová E. - Kubíčková M. - Matějovský A - Siklová J.:
Informace o sociologickém výzkumu vysokoškoláků v ČSSR, prováděném při Ústavu marxismu-leninismu v Praze [93]

Librová E.:
Zpráva o sympoziu řešícím centrum využití volného času mládeže v Liberci [95]

Gabalová A.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [96]

Z domova i ze světa

Z domova... [100]

...i ze světa [100]

Anotované práce

Hiebsch. H. - Vorweg M.:
Einführung in die marxistische Sozialpsychologie [108]

Stengel E.:
Suicide and Attempted Suicide [108]

Berle A. A.:
Science, technique et développement [109]

Paillat P.:
Sociologie de la viellesse [110]

Sarapat'a A.:
Distance et mobilité sociale dans la société polonaise contemporane [110]

Wesolowski W.:
Les opinions des ouvriers polonais sur leur travail et sur leurs entreprises [110]

Cima T.:
Společenská potřeba [111]

Rutkowski R.:
Sociologické základy osvetovej práce [111]

Žatkuliak J.:
Psychológia a sociológia v hospodárskej praxi [111]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz