Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 6/1966

české číslo

Obsah čísla

Stati

Brokl L. - Šafrář Z.:
Průzkum studentů medicíny Karlovy university v r. 1962-1963 [749]

Rybáčková V.:
Četba učňovské mládeže (Výzkum z r.1947 a 1966) [769]

Sokolowska M.:
Lékařská sociologie [784]

Matoušek V.:
Soudobé tendence rovnoměrnosti a koncentrace osídlení v kapitalistických a socialistických zemích. II. část [792]

Metodologická rubrika

Pospíšil B.:
Ověřování přesnosti panelových záznamů [803]

Pergler P. - Perglerová Z.:
Vyčíslení sociologické výzkumné akce na samočinném počítači technikou PROSA [807]

Malík M.:
Memo-filrn: pomocná registrační metoda pro sociálně psychologická pozorování [809]

Malík M.:
Fotografický přístroj pro fotografování ve tmě [810]

Malík M.:
Centralograf [811]

Malík M.:
Fotografické registrátory Robot [811]

Illner M. - Kmtěnová T.- Lamser V. - Řehák J. - Vodáková A.:
Seminář UNESCO o aplikaci matematiky ve společenských vědách [813]

Malík M.:
Úprava fotografických přístrojů Leica pro přímé fotooptické kódování [813]

Recenze

Slejška D.:
Pozoruhodný výzkum struktury a pracovního profilu pracujících ve strojírenství [819]

Mertl J.:
Cahiers internationaux de sociologie, XII Année vol. 38 a 39 1965 [822]

Kubíčková M.:
Nové příspěvky k sociologii vysokoškolského studenta [825]

Urbánek E.:
Max Kaplan, Leisure in America: A Social Inquiry [830]

Černý J.:
Sociologie sportu (G. Magnane, Sociologie du sport. Situation du loisir sportif dans la culture contemporaine) [831]

Bondy M.:
Howard Jones, Crime in a Changing Society [836]

Bauerová J.:
Karl Saller, Rasové učení nacionálního socialismu ve vědě a propagandě [837]

Potužil F.:
Marxistická politická sociologie [841]

Zprávy a informace

Čech V. - Machonin P.:
Sociologie v Rakousku [843]

Solař J.:
Konference o vyučování sociologie na vysokých školách [843]

Kolařík J.:
Prof. Dr. Inž. Jan Tauber šedesátníkem [850]

Nakonečný M.:
Šedesátiny univ. prof. RNDr. Vladimíra Tardyho [850]

Z domova i ze světa

Z domova... [852]

...i ze světa [852]

Anotované práce

Ambrož J.:
Pracovní aktivita starších věkových skupin obyvatelstva [855]

Dobrowolski K.:
Uwagi o badaniach nad wspolczesna rzeczywistascia spoleczna [855]

Szczepanski J.:
Z badan nad inteligencja polska XIX. wieku [855]

Valentinova N. G.:
Vlijanije kollektiva na povyšenije intěresa k trudu [855]

Frity R.:
Die Ordnung des Betriebes in der Sicht der deutschen Gewerkschaften nach 1945 [856]

Müller G.:
Soziologische und psychologische Erfahrungen aus Forschung und Praxis [856]

Szczepanski J.:
Materialy do ogolnej charakterystyki ludzi polskíego šwiata naukowogo v XIX. i poczatkach XX. w. [856]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz