Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 5/1966

české číslo

Obsah čísla

Stati

Filipcová B.:
Některé výsledky a metodologické problémy výzkumů mimopracovní doby a volného času [653]

Švigová M.:
Hlavní směry sociologie volného času [664]

Dumazedier J.:
Společenské proměny v dnešní Francii. Sociologický pohled na nové vztahy mezi volným časem a kulturním vývojem ve Francii v letech 1953-1955 [673]

Foster A. W. - Kolaja J.:
Příspěvek k teorii soukromého chování. Opomíjený aspekt modelu chování [686]

Katriak M.:
Niektoré aspekty rozvoja polskej sociológie [691]

Teoretické konzultace

Koutský Z. - Tondl L.:
Principy teorie rozhodování v sociální sféře [698]

Recenze

Slejška D.:
Žeň sovětské sociologie [707]

Král J.:
Pitirim A. Sorokin: Sociology of Yesterday, Today and Tomorrow [714]

Mertl J.:
Revue francaise de Sociologie. Vol. VI. No 4. (X.-XII. 1965) [716]

Krbec L.:
Autorita jako sociální vymoženost [717]

Lassová H.:
Betty Frieden, Mýtus ženství [719]

Zprávy a informace

Huláková M.:
Diskuse o sociologii volného času [723]

Krpata M.:
Zpráva o mezinárodním průzkumu časového rozpočtu obyvatelstva [723]

Slejška D.:
Ústřední archív empirických sociálních výzkumů v Kolíně nad Rýnem [726]

Z domova i ze světa

Z domova... [729]

...i ze světa [729]

Anotované práce

Berelson B. - Steiner G. A.:
Human Behavior. An Inventory of Scientific Ftndings [737]

Hillmann G.:
Bürokratisierung oder Belegschaftskooperatlon [737]

Hillmann G.:
Bürokratisierung oder Belegschaftskooperatlon [737]

Volkov G.:
Sociologija i těchnika [737]

Brown R.:
Social Psychology [738]

Chrbolka J. - Starno'vská E.:
K sociologickým průzkumům na závodě [738]

Schmidtchen G.:
Dotazovaný národ. O vlivu výzkumu mínění na politiku [738]

Orth H. J.:
Polen - Partner von morgen [739]

Průkopníci z Horácka: Sborník. Sv. 9: Josef Mikulec: Profesor Dr. 1. A. Blá- ha a Novoměstsko; Karel Daněk: Lékařovy poznámky k životu a dílu prof. dr. Arnošta Bláh [739]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz