Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1966

české číslo

Obsah čísla

Stati

Richta R.:
Povaha a souvislosti vědeokotechnické revoluce [146]

Kntta F. - Levčík B.:
Vliv vědeckotechnické revoluce na změny v obsahu práce a struktury pracovní síly [187]

Havelka J.:
Vědeckotechnická revoluce a změny ve struktuře práce, v kvalifikaci pracujících a v úrovni vzdělání [196]

Hrouda M.:
Vysoké školy a vědeckotechnická revoluce [205]

Kotásek J. - Pařízek V.:
Vědeckotechnická revoluce a vzdělávací systém [213]

Havlínová M.:
Nová povaha vzdělání v technicky vyspělé civilizaci [218]

Cvekl J.:
Vědeckotechnická revoluce a kultivace lidských sil [223]

Hermach J.:
Některé filosofické aspekty problému rozvoje socialistického člověka a jeho potřeb [231]

Klein O.:
Vědeckotechnická revoluce a životní sloh. (Několik myšlenek k problematice) [242]

Průcha M.:
Vědeckotechnická revoluce a problémy tzv. "filosofické antropologie" [253]

Filipcová B.:
Několik poznámek k problematice volného času v technicky rozvinuté společnost [255]

Hodek A.:
Člověk, jeho pracovní prostředí a vědeckotechnický pokrok [263]

Vrba J.:
Technika a tělesné a duševní zdraví člověka [270]

Lakomý Z.:
Otázky základních vztahů mezi rozvojem vědeckotechnické revoluce, životním stylem a hmotným životním prostředí [281]

Gottlieb M.:
Několik poznámek a námětů k fenoménu novodobé turistiky a rekreace [291]

Tondl L. - Nekola J.:
Nové rysy v úloze vědy [296]

Král M.:
Vědeckotechnická revoluce a řízení [316]

Zeman J.:
Informace a společnost [326]

Svoboda M.:
Vědeckotechnická revoluce a změny ve stratifikaci [331]

Dubská l. - Šindelář J.:
K ideologické problematice vědeckotechnické revoluce [337]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz