Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2007

české číslo

Obsah čísla

OBSAH

Marek Skovajsa:
Editorial [671]

STATI

Zdeněk R. Nešpor:
Česká sociologie náboženství v letech 1948–89 [675]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Ladislav Rabušic, Beatrice-Elena Chromková Manea:
Jednodětnost v českých rodinách. Kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě [699]

Anna Šťastná:
Druhé dítě v rodině – preference a hodnotové orientace českých žen [721]

Zdeněk Uherek:
Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů [747]

ESEJE

Ilja Šrubař:
Patočkova praktická filozofie jako analýza modernity [775]

KAREL B. MÜLLER:
Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity [785]

RECENZNÍ STATI

JOHANN P. ARNASON:
Česká zkušenost a sociologická reflexe Poznámky ke knize Pavla Machonina Česká společnost a sociologické poznání [809]

JUBILEUM

Miloslav Petrusek, Milan Tuček:
Pavel Machonin – vědec, učitel a přítel (*1927) [821]

MEDAILON

Miloslav Petrusek:
Čtyři orchideje Richardu Rortymu [825]

SYMPOZIUM

Jiří Musil:
Patočkova Evropa a Češi [833]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Maria Hirszowicz: Stąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery [845]

Zdeněk R. Nešpor:
Miroslav Tížik: K sociologii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí [848]

Zuzana Uhde:
Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace [851]

Jiří Přibáň:
Frank I. Michelman, Alessandro Ferrara: Polemika o ústavě [855]

ZPRÁVY

Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová:
Missing Links? Citizenship, Civil Society & Political Parties in European Constitutional Politics [859]

Jakub Mareš:
Konference Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí [862]

Michaela Vojtková:
Konference České demografické společnosti (ČDS) – Regionální demografie [865]

Lukáš Matuška, Hynek Jeřábek:
Sociální spravedlnost v mezinárodní perspektivě – Projekt ISJP s českou účastí a červencové setkání RC Sociology of Law (ISA) v Berlíně [868]

Roman Vido:
Konference Secularity and Religious Vitality/Sécularités et Vitalités Religieuses [871]

Magdalena Górska, Zuzana Uhde:
Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context [874]

Aleš Sekot:
Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS) [878]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz