Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 6/1965

české číslo

Obsah čísla

Stati

Koncepce rozvoje československé sociologie v letech 1966-1970 (zpracoval P. Machonin) [649]

Machonin P. - Jungmann B.:
Sociální diferenciace socialistické společnosti a diferenciace v charakteru práce. (Náčrt teoretické koncepce výzkumného programu) [656]

Flek M. - Strnad L.:
Poznatky a závěry ze sociologického průzkumu některých faktorů ve vytváření vztahu lidí k práci [667]

Kraus J. - Průcha J.:
Společenské komunikační procesy a sociologie [684]

Porket J. L.:
P. A. Sorokin o základních trendech naší doby [691]

Jodl M.:
K článku D. Slejšky [700]

Fajfr F.:
Sociologie a právní řád. (Poznámky k článku K. Máchy: Předmět vědy o lidských vztazích [702]

Battěk R.:
Projekt základních úkolů pro nově zaváděnou funkci psychosociologického pracovníka v průmyslovém podniku [704]

Recenze

Slejška D.:
Baumanův přístup k systematickému výkladu marxistické sociologie [708]

Kohout J.:
Universitní vyučování společenským vědám: Průmyslová sociologie [713]

Srb V.:
R. Aron: Die industrielle Gesellschaft [714]

Lamser V.:
Sociología de la Segurídad Social [716]

Baumann R:
Literatura jako umění a jako zboží. (Leo Lowenthal k otázce metod a problému sociologie literatury) [717]

Kopejsková R.:
Ke knize Piotrowského "Zaměstnání žen a rodina" [720]

Krejčí J.:
Sociologie a armáda (Sborník VPAKG) [723]

Srb V.:
Výzkum religiosity na západě [726]

Metyš K.:
Sociologie německé vesnice [728]

Nakonečný M.:
T. M. Newcomb: Social Psychology [729]

Nakonečný M.:
K. Young - R. Mack: Sociology and Social Life [732]

Metodologická rubrika

Janišová H.:
Současný stav knižních fondů z oboru sociologie a připravovaná práce v knihovnictví [733]

Malík M.:
O metodách výzkumu účinu sdělovacích prostředků [734]

Malík M.:
Problematika sběru vstupních dat v sociologickém výzkumu [738]

Zprávy a informace

Pomaizl K.:
Konference filosofických a sociologických časopisů evropských socialistických zemí [742]

Jungmann R.:
Celostátní seminář k otázkám sociologie v průmyslu [745]

Rollová V.:
Kurs Úvodu do sociologie pro učitele marxismu-leninismu na vysokých školách [747]

Srb V.:
Centre de sociologie européenne [748]

Srb V.:
Založení Bureau de sociologie appliquée de la Maíson des Sciences de ľHome [748]

Srb V.:
Založení společnosti Société de démographie sociale [749]

Tauber J.:
Institut sociologie venkova a historie zemědělství a jeho úkoly [749]

Srb V.:
Průzkum kvalifikace a pracovních podmínek žen nově vstupujících do zaměstnání [752]

Metyš K.:
Konsum a volný čas [756]

Metyš K.:
Drobné zprávy [758]

Anotované práce

Gvišiani D. M.:
Istoričeskij materializm i častny]e sociologičeskije issledovanija [760]

Markiewicz W.:
Sociological Research in People's Poland [760]

Szczepanski J.:
Sociological Aspects of Higher Education in Poland [760]

Žolkiewski S.:
Mass Culture in a Socialist Society [760]

Ehrlich E. - Szczepanski J. - Tepicht J.:
Social and Political Transformations in Poland [761]

Pašiak J.:
Interview - technika sociologického výzkumu [761]

Szczepanski - Pašiak J.:
K problémom súčasnej polskej sociológie [761]

Konstantinov F. - Kelle V.:
Istoričeskij materializm - marksistskaja sociologia [762]

Kučera M.:
Metody výpočtu rodin a domácností po sčítání lidu [762]

Kuzminov J.:
Socialističeskij proizvodstvennyj kollektiv [762]

Robinson N.:
La population juive dans le monde [762]

Lamser V.:
Jak sociální zabezpečení stimuluje ekonomiku JZD [763]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz