Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 5/1965

české číslo

Obsah čísla

Stati

Osipov G. V. - Lebeděv J. S.:
Sociologie v SSSR [477]

Weiner E.:
Některé teoretické otázky sociologie průmyslu a řízení výrobních kolektivů [493]

Slejška D.:
Problémy aktivity žen při účasti na řízení v průmyslovém závodě [509]

Musil J.:
Příspěvek k teorii sociální organizace současné rodiny [524]

Janda J.:
Mládež jako věková sociální skupina a jako generace [537]

Šilhánová L.:
Průzkum čtenářských zájmů mládeže [547]

Lobodzinska B.:
Koncepce manželského partnera v názorech městské mládeže [561]

Prochovník Š.:
K problému stabilizace hornických brigádníků na Ostravsku [567]

Suchánek A.:
Komplexní sociologický výzkum stabilizace pracovních sil v OKR [576]

Recenze

Brokl L.:
J. J. Wiatr, Spoleczenstwo, wstep do socjologií systcmatycznej [589]

Šťastná Z.:
Stefan Szostkiewicz: Sociologický výzkum - procedury a techniky [594]

Máša M.:
Teorie organizace (J. G. March-H. A. Simon: Organisations) [595]

Horská V.:
Pokus o zhrnutie sociologických poznatkov o organízácii. (R. Mayntz, Soziologie der Organísatton) [598]

Kohout J.:
Dahrendorfova Betriebssozíologíe [601]

Kohout J.:
Andras Hegedüs, Moderní buržoazní sociologie a společenská skutečnost [603]

Macků J.:
Jiří Kolaja, La Sociologia Checoslovaca [605]

Jančovičová J.:
Rodina v dedinskom prostredí (D. Markowska, Rodzina w srodowisku wiejskim [606]

Nakonečný M.:
E. L. Hartley - R. E. Hartley: Fundamentals of Social Psychology [608]

Metodologická rubrika

Lamser V.:
Otevíráme metodologickou rubriku časopisu [612]

Malík M.:
Strojová technika v sociologické praxi [613]

Malík M.:
Projekční analyzátory sociologických filmových záznamů [615]

Malík M.:
Fotooptický kód pro sociologické filmové záznamy [616]

Malík M.:
Přímý pozitivní kinematografický záznam pro sociologický výzkum [617]

Malík M.:
Selectrovision - speciální vyhodnocovací zařízení pro sociologické filmové studie [618]

Malík M.:
Registrační filmové kamery pro sociologický výzkum [618]

Zprávy a informace

Hájek M.:
Zpráva o celostátním semináři československých antropologů v Lednici [620]

Srb V.:
Mezinárodní demografické symposium v Liblicích 1965 [620]

Koudelka F.:
Zpráva o průběhu semináře "Výzkum osobnosti vysokoškolského studenta" v Olomouci (6.-7. dubna 1965) [621]

Svigová M. - Librová E.:
Zpráva o regionální konferenci UNESCO s tematikou "Vztah volného času ke vzdělávání dospělých v dosavadním vývoji evropských zemí" [622]

Knesl A.:
Vysokoškolské studium sociologie v ČSSR [627]

Petrák B.:
Výzkum III. CS z pozic sociologie [628]

Gabalová A.:
Z činnosti Čs. sociologické společnost [629]

Anotované práce

Crawford F. R. - Smith J. O.:
Profile of the Man in the Middle: The Modem Research Sociologist [640]

Katriak M.:
K otázke modelu marxistického výskumu [640]

Katriak M.:
Dotazníková móda, jej druhy a možnosti použitia v marxistickom sociologickom výskume [640]

Vnerabočeje vremja trudjaščichsj [640]

Friedmann G. - Naville P. et al.:
Traité de Sociologie du Travail [641]

Sarapata A. - Doktór K.:
Elementy socjologii przemyslu [641]

Szczepanski J.:
Socjologiczne zagadnienia wyszego wyksztalcenia [641]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz