Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1965

české číslo

Obsah čísla

Stati

Večeřa J., - Machonin P.:
Z jednáni stranických orgánů ÚV KSČ o sociologii v ČSSR [357]

Filipcová B.:
Člověk - práce - volný čas [375]

Hegediis A.:
Optimalizace a humanizace, Modernizace metody řízení [392]

Slejška D.:
Pospolitostní struktura v modelu socialistického podniku [406]

Janišová H.:
Využívání mechanizačních a automatizačních prostředků v sociologickém výzkumu [410]

Kapr J. - Šafář Z.:
Kvizový způsob testování znalostí středoškoláků při přijímacích zkouškách na lékařské fakulty [424]

Cech V. - Jukl E.:
Práce sociologické laboratoře ve Škodových závodech. (Z činnosti sociologických laboratoří v našem průmyslu v r, 1946-1949) [431]

Bláha A.:
Sociologie vědy (úvodní slovo J. Cvekl) [437]

Recenze

Bauerová J.:
Polský pohled na problémy "současnosti a mládeže" [454]

Kolář J.:
Maria Hirszowiczová, Konfrontacje socjologiczne [456]

Kuchyňka Z.:
Sociolog o kultuře práce [461]

Pecka E.:
Dvakrát o teorii elity [464]

Tejmar J.:
Monografie o vztahu mezi zdravím a sociální dynamikou [465]

Zprávy a informace

Slejška D.:
Socialismus a samospráva. (Zpráva o sociologické konferenci v Jugoslávii) [469]

Tejmar J.:
Sociální akademie v Dortmundu, NSR [478]

Gabalová A. - Bakoš O.:
Z činnosti Čs. sociologické společnost [479]

Anotované práce

Bader J.:
Jugend in der Industriekultur. Ihre Verhaltensweisen zwischen Ideologie und Apparatur [483]

Bendix R.:
Max Weber - Das Werk. (Překlad z amerického originálu "Max Weber. An Intellectual Portrait" [483]

Konig R.:
Soziologie A - Z [483]

Dahrendorf R.:
Horno Sociologus, Ein Versuch ZUl' Geschichte der Kategorie, Bedeutung urid Kritik der sozialen Rolle [484]

Friedrich C. J.:
Die politische Wissenschaft [484]

Fiirstenberg F.:
Grundfragen der Betrlebssoziologie [484]

Heintz P.:
Einfiihrung in die soziologische Theorie [484]

Ortlieb H.:
Das Ende des Wirtschaftswunders. Unsere Wirtschafts und Gesellschaftsordnung in der Wandlung [484]

Wasem E.:
Presse, Rundfunk, Fernsehen, Reklame - padagogisch gesehen [484]

Benesch H.:
Wirtschaf'tspsychologie [485]

Eisermann G.:
Wirtschaft und Gesellschaft [485]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz