Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1965

české číslo

Obsah čísla

Stati

Katriak M.:
K logickému modelu marxistického sociologického výzkumu [193]

Lamser V.:
Gnoseologické otázky sociologického výzkumu [205]

Mácha K.:
Předmět vědy o lidských vztazích. (Teoretický projekt) [227]

Staňková O.:
K jedné variantě teorií "industriální společnosti" [237]

Matejko A.:
Utváření mezilidských vztahů v polských podnicích [246]

Srb V. - Kučera M.:
Stěhování a poměšťování obyvatelstva v Československu [250]

Jodl M.:
Některé otázky ideologíckého pohybu v NSR po druhé světové válce [263]

Kohout J.:
Sociologie jako povolání [288]

Recenze

Kapr J. - Safář Z.:
Poznámky k práci Miroslava Dismana, Úvod do metod společenského výzkumu [297]

Slejška D.:
Výzkumy samosprávy [302]

Kohout J.:
M. V. Vincent - J. Mayers, New Foundations for Industrial Sociology [307]

Kolář J.:
Základy sociologie průmyslu (A. Sarapata - K. Doktór) [309]

Petrusek M.:
Sociologická monografie průmyslového podniku [311]

Tauber J.:
Čtyři významná periodika z oboru sociologie venkova [314]

Marušiak M.:
Lobodzíriska B., Manowce malžeristwa i rodziny [316]

Stein V.:
Verifikační techniky výzkumu o vlivu televize v NSR [318]

Bondy M.:
H. Hendin, Suicide in Scandinavia [322]

Zprávy a informace

Musil J.:
Sociologie města a bydlení ve Velké Británii [324]

Pallas L.:
Konference o národnostní otázce ve Slezsku v období kapitalismu [329]

Bakoš O.:
O práci ústavov sociológte masovej kultúry v Polsku [333]

Kohn P. - Kubecová H.:
Příspěvek k vytvoření evidence sociologických pracovišť v SSSR [336]

Anotované práce

Duverger M.:
Introduction to the Social Sciences [345]

Floud J. - Halsey A. H.:
The Sociology of Education [345]

Grušin B. - Čikin V.:
Ispoveď pokolenia [345]

Gruzon C.:
Planification économique et rechcrches socíologiques [345]

Szczepanski J.:
Socjologiczne badania wspólczesnošcí [345]

Ziomek M. J.:
Wplyw zmian w strukturze demograficznej na bilans czasu pracy w gospodarce narodowej [345]

Middleton R.:
A Reappraisal of Comte's Position in the Development of Sociology [346]

Taylor S.:
Social Factors and the Validation of Thought [346]

Třídní a sociální struktura obyvatelstva ČSSR [346]

Voprosy organizaciji i metodiki konkretnosociologičeskich issledovanij [347]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz