Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1965

Mukherjee R.:
Some Considerations on Social Research [186]

R., Mukherjee. 1965. „Some Considerations on Social Research.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (2): 186-186

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz