Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1965

Gabalová A:
Zprávy Čs. sociologické společnosti [182]

A, Gabalová. 1965. „Zprávy Čs. sociologické společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (2): 182-182

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz