Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1965

Richta R.:
Úvahy o budoucnosti dělby práce [89]

R., Richta. 1965. „Úvahy o budoucnosti dělby práce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (2): 89-110

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz