Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1965

české číslo

Obsah čísla

Stati

Richta R.:
Úvahy o budoucnosti dělby práce [89]

Slejška D.:
Práce a řízení. (Z výsledků sociologického výzkumu v pražském strojírenském závodě) [111]

Weiner E.:
K některým problémům informace a zpětné vazby ve výrobních kolektivech [124]

Kadlecová E.:
Z výsledků výzkumu religiosity dospělých v Severomoravském kraji [135]

Jodl M.:
Vliv disfunkční pospolitosti na plnění pracovního úkolu [148]

Szczepanski. J.:
Současný stav polské sociologie [152]

Recenze

Steiner H.:
Americký a sovětský pohled na teorii veřejného mínění [162]

Sedláček J.:
Jerzy J. Wiatr, Naród i rasa w swíadomošci spolecznej [165]

Kubíčková M.:
Několik zkušeností ze sociologického výzkumu mládeže [167]

Srb V.:
Nad šesti ročníky "Demografie" [170]

Zprávy a informace

Slejška D. - Pašiak J.:
Konference sociologů některých socialistických zemí ve Varšavě [174]

Klofáč J.:
Jednoroční kurs na Vysoké škole stranické - Institutu společenských věd [180]

Gabalová A:
Zprávy Čs. sociologické společnosti [182]

Fojtlík K.:
Zpráva o VII. mezinárodním kongresu antropologických a etnografických věd v Moskvě [183]

Bibliografie

Simáčková B.:
Bibliografie ve společenských vědách [183]

Anotované práce

Birnbau N.:
The Sociological Study of Ideology [185]

Lanheer B.:
The Concept of "Social Change" in Sociologícal Theory [185]

Miller S. M.:
Comparative Social Mobility [185]

Thurnwald R.:
Problems of Empírical Sociology . [185]

Mukherjee R.:
Some Considerations on Social Research [186]

Schwarzweiker K. H.:
Education, Migration and Economic Life Changes of Male Entrants to the Labor Force from a Low-Income Rural Area [186]

Suchman A. E.::
The Comparative Method in Social Research [186]

Wagner H. R.:
Displacement of Scope: A Problem of the Relationship between Small-Scale and Large-Scale Sociological Theories [186]

Copp J. H.:
Perceptual Influence on Loyality in Farrner Cooperatives [187]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz